Informatie voor freelancers en zzp’ersInformatie voor de freelancer en zzp’er over zelfstandig ondernemen is een onderdeel van Freelancen.eu. Hier vindt u naast vele opdrachten en projecten voor zzp’ers en freelancers ook informatie over freelancen voor zelfstandigen.

Er worden diverse onderwerpen besproken en uitgelicht die u verder op gang helpen om zelfstandig te kunnen ondernemen. Alle items vindt u aan de linkerkant in het menu of ga naar de sitemap voor een overzicht.


Producten en diensten voor zelfstandigen

U bent starter of zelfstandig ondernemer? Op Freelancen.eu vindt u een overzicht van producten en diensten voor zzp’ers en freelancers.


Starten als zelfstandig ondernemer

Als u een zelfstandige onderneming of eigen bedrijf wilt starten moet u rekening houden met belangrijke zaken. Er gelden verschillende regels en wetten voor startende zelfstandige ondernemers, de belangrijkste zijn het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en u aanmelden bij de Belastingdienst.

Een ander belangrijk aspect voor de startende ondernemer is het kiezen van een rechtsvorm, bijvoorbeeld een eenmanszaak of een besloten vennootschap. De belastingverplichtingen en de aansprakelijkheid van eventuele schulden wordt onder andere bepaald door rechtsvorm van uw onderneming.


Factuur voorbeeld

Facturen moeten aan bepaalde factuureisen voldoen ten aanzien van de informatie die op de factuur staat. Het uiterlijk en de opmaak van een factuur is uw eigen keuze, hiervoor gelden geen regels. Op de informatiepagina’s over facturen vindt u welke basisgegevens u als zelfstandige altijd minimaal op uw factuur moet vermelden.


Alles over offertes voor starters en zelfstandigen

Veel van uw potentiële klanten zullen aan meerdere freelancers of zzp’ers offertes vragen om deze met elkaar te kunnen vergelijken. Het is dus belangrijk dat u uw tarief of prijs van uw product goed berekent en voordat u de offerte gaat opstellen na te denken over een juiste beknopte omschrijving van de werkzaamheden.

U kunt dus niet zomaar willekeurig een offerte maken en er van uitgaan dat deze wordt omgezet in een opdracht na goedkeuring van de klant waardoor u vervolgens een factuur kunt maken en versturen.


De pagina ‘Informatie voor freelancers en zzp’ers’ uitprinten