Adverteren op Freelancen.eu


Op Freelancen.eu bieden wij u ruimte en uitgebreide mogelijkheden om zakelijk te adverteren. Met 13 geregistreerde gebruikers is Freelancen.eu een aantrekkelijk medium voor uw doelgroep.

Ook bieden wij u de mogelijkheid om te adverteren in de rubriek ‘Producten en diensten’ voor freelancers of in de freelance tips en tricks nieuwsbrief. Deze wordt ontvangen door freelancers en zzp′ers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Banners worden met een random effect weergegeven. Dit betekent dat banners, als er meerdere aanwezig zijn, om en om worden getoond.

De mogelijkheden:

Banner Afmeting Formaat
 Leaderboard 728 x 90 pixels .gif, .jpg, .bmp, .png of .swf
 Large rectangle 336 x 280 pixels .gif, .jpg, .bmp, .png of .swf
 Skyscraper 120 x 600 pixels .gif, .jpg, .bmp, .png of .swf